AQua City – TP Biên Hòa, Đồng Nai

 Aqua City là dự án khu đô thị sinh thái có quy mô hơn 1000ha của Tập Đoàn Novaland tại  Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Dự án được bao quanh bởi hệ thống sông Đồng Nai, sông Buông, sông Trong và các kênh rạch.

Danh mục: